Tanúsító Iroda

Tanúsító Iroda

A Tanúsító Iroda a minőségirányítási rendszerét az  MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint alakította ki, és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálta.

Az akkreditálási okirat száma NAH-6-0061/2016/K.

Az akkreditálási terület az akkreditálási   határozat szerint  az alábbi területekre terjed ki:

305/2011/EU rendelethez tartozó alábbi építési termékekre:

 1. geotextiliák, geokompozitok, georácsok, geofóliák, geohálók;
 2. építési mész;
 3. I. kategóriájú falazategységek;
 4. gyárban gyártott, tervezett építészeti habarcsok;
 5. adalékanyagok, burkoló kövek, vasúti kavicságyazat, kitöltő anyagok;
 6. bitumenes keverékek;
 7. bitumen;
 8. felületképzések;
 9. hídpálya vízszigetelő termékek;
 10. talajnedvesség elleni szigetelő lemezek;
 11. tetőszigetelő lemezek;
 12. előre gyártott normál /könnyűsúlyú /autoklávozott pórusbeton termékek;
 13. betonvédő és javító termékek;
 14. szálak;
 15. forgalmi kellékek, közúti berendezések.

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó alábbi építési termékekre:

 1. beton.

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó alábbi építési termékekre:

 1. útépítési kőanyaghalmazok;
 2. útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékei;
 3. bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához;
 4. kationaktív bitumenemulziók;
 5. útbeton;
 6. kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok.

A Tanúsító Irodát a Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály a “275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” alapján a termékek teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására kijelölt szervezetként ismerte el.

A szakterületek a határozatok mellékletei (MFO-46, MFO-47) szerint.

A Tanúsító Iroda a harmonizált szabványok területén AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR) alapján NB 2095 számon regisztrált termék- és üzemi gyártásellenőrzés tanúsító szervezet.

A bejelentési területeket itt találja.

A TLI Zrt.  Tanúsító Iroda a 305/2011/EU (CPR) rendelet V. mellékletében meghatározott a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek közül az alábbiak szerint végezi tevékenységét:

1+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi:

i) az üzemi gyártásellenőrzést;

ii) a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;

b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a következők alapján adja ki:

i) a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii) a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése;

iv) az uniós piacon való fogalomba hozatalt megelőzően vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata.

1.rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi:

i) az üzemi gyártásellenőrzést;

ii) a gyárban vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;

b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a következők alapján adja ki:

i) a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii) a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

2+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi:

i) a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii) az üzemi gyártásellenőrzést;

iii) a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;

b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki:

 • i) a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 • ii) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

Amennyiben több információra van szüksége, honlapunkról letöltheti a Tájékoztató a tanúsítási eljárásokról és folyamatokról c. dokumentumot, valamint a hatályos  Általános Szerződési Feltételeket. További kérdések esetén szívesen tájékoztatjuk a KAPCSOLAT oldalon megadott telefonszámon, vagy e-mail címen.

Tanúsítási árajánlatot a Tanúsítási kérelem formanyomtatvány kitöltésével és e-mail üzenetben történő visszaküldésével, valamint a 1/248-1932 fax számra történő visszaküldésével kérhet. A beérkezett formanyomtatványok feldolgozása után elküldjük az árajánlatot a megadott címre.

A kérelem kitöltése nem jelent kötelezettséget a Kérelmező részére!

Az árajánlat elfogadása esetén elküldjük a szerződés tervezetet, mely mindkét fél aláírása esetén lép érvénybe.

Tanúsítási tevékenységünket egy Tanúsító Bizottság felügyeli, amelyhez Tanúsító Irodánkkal kapcsolatos panasszal lehet fordulni. A Tanúsító Bizottság működési szabályzata honlapunkról letölthető.

A Tanúsító Iroda által alkalmazott műszaki előírások (tevékenységi terület).