Tanúsító Iroda

Tanúsító Iroda

A Tanúsító Iroda a minőségirányítási rendszerét az  MSZ EN ISO/IEC 17065 szabvány szerint alakította ki, és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálta. Az akkreditálási okirat száma NAH-6-0061/2016/K.
Az akkreditálási terület az akkreditálási   határozat szerint  az alábbi területekre terjed ki:

1. geotextiliák, geokompozitok, georácsok, geofóliák, geohálók,
2. építési mész,
3. I. kategóriájú falazategységek,
4. gyárban gyártott, tervezett építészeti habarcsok,
5. adalékanyagok, burkoló kövek, vasúti kavicságyazat, kitöltő anyagok,
6. bitumenes keverékek,
7. bitumen,
8. felületképzések,
9. talajnedvesség elleni szigetelő lemezek,
10. tetőszigetelő lemezek,
11. előre gyártott normál /könnyűsúlyú /autoklávozott pórusbeton termékek,
12. betonvédő és javító termékek,
13. szálak,
14. beton

A Tanúsító Irodát a Magyar Kereskedelmi, Engedélyezési Hivatal a “275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” alapján a termékek teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése tevékenység folytatására kijelölt szervezetként ismerte el.
A szakterületek a határozat  melléklete szerint .

A Tanúsító Irodát a harmonizált szabványok területén a 305/2011 EU rendeletnek (CPR) megfelelően NB 2095 számon regisztrálták első magyar szervezetként.
A bejelentési területeket itt találja

A TLI Zrt.  Tanúsító Iroda az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/ rendelete (2011. március 9.) “Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről” szerint az alábbi teljesítmény-állandósági rendszerek szerint végez ellenőrzést és értékelést:

1. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi:
i. az üzemi gyártásellenőrzést;
ii. a gyárban vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;
b) a bejelentett terméktanúsító szerv a termék teljesítménye állandóságának tanúsítványát a következők alapján adja ki:
i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;
ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

2+. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi:
i. a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;
ii. az üzemi gyártásellenőrzést;
iii. a gyárban vett minták további vizsgálatát a meghatározott vizsgálati terv szerint;

b) a bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki:
i. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
ii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

Amennyiben több információra van szüksége, honlapunkról letöltheti az Általános Szerződési Feltételeket . További kérdések esetén szívesen tájékoztatjuk az ELÉRHETŐSÉGEK oldalon megadott telefonszámon, vagy e-mail címen.

Tanúsítási árajánlatot a Tanúsítási kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a 1/248-1932 fax számra történő visszaküldésével illetve e-mail üzenetben kérhet. A beérkezett formanyomtatványok feldolgozása után elküldjük az árajánlatot a megadott címre. A kérelem kitöltése nem jelent kötelezettséget a Kérelmező részére!

Az árajánlat elfogadása esetén elküldjük a szerződés tervezetet, mely mindkét fél aláírása esetén lép érvénybe.

Az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításának feltételeiről kérjük érdeklődjön a minősítő mérnökeinknél. Elérhetőségeink.

Tanúsítási tevékenységünket egy Tanúsító Bizottság felügyeli, amelyhez Tanúsító Irodánkkal kapcsolatos panasszal lehet fordulni. A Tanúsító Bizottság működési szabályzata honlapunkról letölthető.

A Tanúsító Iroda tevékenységi területei